Poziomy nauczania

Poziomy nauczania w naszej szkole, zgodne są ze skalą CEFR – Europejski Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (Common European Framework of Reference for Languages) i pozwalają na sukcesywne podnoszenie umiejętności językowych naszych słuchaczy. Dzięki obowiązującemu w szkole, spójnemu systemowi nauczania, możesz kontynuować naukę z roku na rok, osiągając coraz wyższe poziomy zaawansowania językowego.