Wyświetlanie wszystkich wyników: 3

Kursy Językowe Online

Zawsze mieliśmy i mamy grono Klientów, którzy woleli uczyć się w formie online, nawet jeśli mieli wybór pomiędzy kursami stacjonarnymi, a kursami online. Z reguły są to osoby  dorosłe mające dużo obowiązków służbowych i rodzinnych, pracujące w systemie zmianowym, często podróżujące, czy mieszkające daleko od siedziby naszej szkoły. Dzisiaj dołączają do nich także uczniowie i studenci, a nawet przedszkolaczki. Taka formuła szkolenia pozwala naszym Słuchaczom na naukę wybranego języka obcego na każdym poziomie zaawansowania, w najdogodniejszych dla nich dniach i godzinach, z częstotliwością zajęć dopasowaną do potrzeb i oczekiwań każdego Klienta. Można też dokonać wyboru lektora – zajęcia z lektorem polskim lub z lektorem native-speaker. Dzięki dostępowi do platformy edukacyjnej Microsoft Teams, którą cechuje prosta i intuicyjna nawigacja oraz szybki i łatwy dostęp do elektronicznych narzędzi oraz materiałów dydaktycznych, można uczestniczyć w interaktywnych zajęciach, z audio-wizualnym kontaktem ze swoim lektorem, możliwością podglądu podręcznika, odsłuchu nagrań oraz wymiany informacji w formie pisemnej. Zakres merytoryczny zajęć dostosowany jest do wieku i poziomu słuchacza, określonego przez niego celu nauki oraz wskazanych potrzeb i oczekiwań co do zakresu kursu. Nasze lekcje online niczym nie odbiegają swoją jakością, metodyką nauczania i zawartością edukacyjną od kursów face-to-face. W ocenie wielu naszych słuchaczy, są one nawet ciekawsze  i wygodniejsze logistycznie.

Lekcje Indywidualne

Jeśli chcesz uczyć się języków obcych, a wśród oferowanych przez nas kursów nie znalazłeś takiego, który spełnia wszystkie Twoje potrzeby i oczekiwania – skorzystaj z lekcji indywidualnych. Uszyjemy je na miarę, czyli skroimy dokładnie pod Twoje wymagania. Wspólnie ustalimy zakres merytoryczny każdej lekcji, dostosujemy plan zajęć tak, by wpisywał się idealnie w rytm Twojego dnia, dobierzemy lektora, który będzie odpowiadał Ci kwalifikacjami, osobowością i temperamentem.Wszystko po to, by szybko i skutecznie przygotować Cię do działań stanowiących cel nauki języka, niezależnie od tego, czy jest nim zagraniczna wycieczka, wyjazd służbowy, czy też przygotowanie do rozmowy o pracę. W ramach lekcji indywidualnych, możesz również uzupełniać szkolne zaległości, szykować się do olimpiad, matury oraz innych egzaminów, w tym do międzynarodowych i honorowanych na całym świecie – egzaminów językowych.

Szkolenia dla Firm i Instytucji

Zarządzasz firmą, która dba o rozwój zawodowy i umiejętności językowe swoich menedżerów i pracowników? Szukasz najlepszej szkoły językowej? Jesteśmy wiarygodnym i godnym zaufania Partnerem, podchodzącym indywidualnie do Klienta i świadczącym najwyższą jakość usług w zakresie nauczania. Podczas pierwszego spotkania przeprowadzimy audyt językowy, który pomoże nam dokonać analizy bieżących potrzeb i oczekiwań zarówno firmy, jak i kierowanych na szkolenie pracowników. Określimy też poziom znajomości języka poszczególnych osób, podzielimy je na grupy, ustalimy profil tematyczny i formułę każdego szkolenia Opracujemy również autorskie programy nauczania z uwzględnieniem  odpowiedniego poziomu zaawansowania – od A1 po C2. Wspólnie ustalimy także miejsce prowadzenia zajęć – w siedzibie Państwa firmy lub w naszej szkole, a ich harmonogram dopasujemy do rytmu pracy przedsiębiorstwa i jego pracowników. Dobierzemy lektora, którego kompetencje merytoryczne będą zgodne z profilem i oczekiwaniami Klienta. W ramach przygotowanych przez nas zajęć, pracownicy będą sukcesywnie podnosili swoje kompetencje językowe, które pozwolą im swobodnie poruszać się w środowisku pracy. Przygotujemy ich do meetingów, negocjacji, wyjazdów służbowych, prezentacji  i odczytów. Ponadto zapoznamy z zasadami prowadzenia korespondencji handlowej i służbowej – nauczymy jak pisać formalne i mniej formalne listy, maile, czy sms-y. Pomożemy w przygotowaniu ofert i w tłumaczeniach, a także udzielimy wsparcia we wszystkich innych działaniach wynikających bezpośrednio z pełnionych przez nich obowiązków i zajmowanego stanowiska. Szkolenia organizowane na zlecenie  firm i instytucji prowadzimy zwykle w małych grupach lub w formie zajęć indywidualnych, dzięki czemu utrzymujemy odpowiednie tempo nauki i uzyskujemy szybkie postępy w stosunkowo krótkim czasie. Istnieje także możliwość skierowania pracowników na kursy językowe odbywające się w naszej placówce, na zasadach ogólnych, czyli w grupach otwartych.